Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


And :: or

PROGRAM waga1;

VAR
  waga: real;
BEGIN
  writeln ('Podaj wagę swojego ciała (kg):');
  readln (waga);
    if (waga > 1) and (waga <15) then //1
      writeln ('Jesteś lekki(a) jak piórko!'); //2
    if (waga >= 15) and (waga < 30) then
      writeln ('Możesz jeść desery bez zachamowań...');
    if (waga >= 30) and (waga < 70) then
      writeln ('Waga w normie :-)');
    if (waga >= 70) and (waga < 100) then
      writeln ('Pilnuj co ile ma kalorii...');
    if (waga >= 100) and (waga < 150) then
      writeln ('Nie czas na diete?');
    if (waga >= 150) and (waga < 300) then
      writeln ('Musisz prędko schudnąć');
    if (waga <= 0) or (waga >= 300) then //3
      writeln ('Błąd przy wpisywaniu danych...'); //4
  readln;
END.

Słowo And w pierwszej instrukcji if-then (1) pilnuje, aby blok instrukcji (2) był wykonany dopiero wtedy, gdy oba warunki zostaną spełnione. W naszym przypadku zmienna "waga" musi być większa od 1 oraz mniejsza od 15.

Słowo Or (3) oznacza, że tylko jeden z warunków musi być spełniony, aby program mógł wykonać blok instrukcji (4). W naszym programie jesli wpiszesz liczbę mniejszą lub równą 0, albo większą od 300 wtedy zostanie wyswietlony komunikat.

Nawiasy (1) dają do zrozumienia Turbo Pascal'owi, gdzie kończy się jeden warunek, a zaczyna następny.

Wskazówka
  Znaki np. >, <, =..., które występują w różnych warunkach to operatory porównawcze

Operatory porównawcze

  =   - równa się
  <   - mniejszy od...
  >   - większy od...
  <>   - różny od...
  >=   - większy lub równy
  <=   - mniejszy lub równy

Operatory porównawcze

Napisz program wiek, ktory bedzie prosił użytkownika o podanie wieku, a następnie korzystając z operatorów porównawczych wyświetlał odpowiednie komunikaty.

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0