Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


Biblioteki

PROGRAM biblioteki;

USES
  crt; //1

BEGIN
  writeln ('Za chwile ekran zostanie wyczyszczony...');
  readln;
  clrscr; //2
  readln;
END.

Polecenie ClrScr (2) (ClearScreen - wyczyść ekran), powoduje usunięcie wszystkiego co do tej pory znajdowało się na ekranie. Niestety jest mały problem, instrukcja ta nie należy do podstawowego słownictwa używanego w Turbo Pascalu. Umieszczona jest w słowniku o nazwie Crt (1).

Aby komputer mógł wiedzieć do jakiej biblioteki ma się odwołać szukając tej instrukcji, trzeba ją najpierw zadeklarować po słowe USES.

Jeśli korzystasz z Delphi to bibliotekę Crt znajdziesz w dziale Download

Ściągnij i otwórz słownik crt, przyjrzyjmy się teraz jego budowie...

Każda biblioteka zaczyna się od słowa UNIT za nim znajduje się nazwa słownika.

Słowo INTERFACE rozpoczyna pierwszą część biblioteki. Tutaj deklarujemy wszystkie procedury i funkcje (dowiesz się o nich więcej w następnym rozdziale) oraz zmienne. Wtedy w programie, który używa unitu nie trzeba ich odnowa deklarować.

Po słowie IMPLEMENTATION zaczyna się druga część słownika. Tutaj pojawia się już pełna treść procedur i funkcji wymienionych w części INTERFACE

END. (z kropką!) kończy cały słownik.


 
Jeśli chcesz możesz tworzyć własne biblioteki, zapisując je w tym samym folderze co program oraz deklarując nazwę swojego słownika (1).
 

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0