Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


If- Then - Else

PROGRAM samopoczucie;

VAR
  odpowiedz: string;
BEGIN
  writeln ('Jak się czujesz?');
  readln (odpowiedz);
    if odpowiedz = 'dobrze' then //1
      writeln ('Cieszę się!'); //2
    if odpowiedz = 'zle' then
      writeln ('Przykro mi!')
    else
      writeln ('Nie rozumiem');
  readln;
END.
Instrukcja if - then - else sprawdza co zostało wpisane w zmiennej (1), zależnie od tego wykonuje odpowiedni blok instrukcji (2). Jeżeli żaden z warunków nie może być spełniony (3) wykonuje inny blok instrukcji.Niestety gdy uruchomimy program nawet jesli spełnisz pierwszy warunek, pojawi się tekst nie spełnionych warunków (else). Dzieje się tak dlatego, że else zawsze jest związane z konstrukcją if - then, która bezpośrednio ją wyprzedza.

Musimy więc zastosować przeplatanie:
PROGRAM samopoczucie;

VAR
  odpowiedz: string;
BEGIN
  writeln ('Jak się czujesz?');
  readln (odpowiedz);
    if odpowiedz = 'dobrze' then //1
      writeln ('Cieszę się!')
    else if odpowiedz = 'zle' then //2
      writeln ('Przykro mi!')
    else //3
      writeln ('Nie rozumiem');
  readln;
END.

Najpierw program sprawdza, czy odpowiedź brzmi "dobrze" (if - then) (1);

Jeżeli nie (else) sprawdza drugi warunek (if - then) (2)

We wszystkich innych przypadkach (else) wyświetla zdanie "nie rozumiem".

Wskazówka
  If - then - else to jedna konstrukcja, więc przed słowem Else nie stawiamy średnika.

Jedno zadanie

Rozwiń swój program o dwa przeplatania. Dodając do niego więcej warunków.

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0