Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


Writeln :: Readln

PROGRAM writeln_and_readln;

BEGIN
  writeln ('Witam Cię!') //1
  readln; //2
END.
Instrukcja write (1) wyświetla dowolny ciąg znaków na ekranie monitora. Tekst, który chcemy wyświetlić powinien znajdować się w nawiasach oraz cudzysłowiach pojedyńczych za słowem write.

Wskazówka
Instrukcja write wypisuje coś na ekranie i pozostaje w tym samym wersie.
Writeln (WriteLine) po wypisaniu dowolnego ciągu znaków rozpoczyna nowy wers.

Readln (2) wczytuje z klawiatury dowolny ciąg znaków, aby zakończyć wprowadzanie znaków należy nacisnąć ENTER. W następnym dziale tego kursu dowiesz się, co zrobić, aby komputer zapisał te litery bądź cyfry w pamięci operacyjnej komputera.

Wskazówka
Instrukcja readln często będzie pojawiała się w programach przed słowem end. Ponieważ nie pozwala ona komputerowi zakończyć programu bez naszej wiedzy. Zawsze, aby zakończyć będziemy musieli wcisnąć przycisk ENTER. Aby lepiej to zrozumieć skopiuj poniższy przykład, wklej go w programie i spróbuj go uruchomić. Tekst tylko mignie Ci przed oczami. Program wykonał swoje zadanie (wyświetlenie tekstu) i mógł zakończyć swoją pracę.

program witaj2;
var
begin
  writeln ('W I T A M ! ! !');
end.

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0