Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


Zgadula

Opis: Zgadnij wylosowaną liczbę.

program zgadula;

// Nalezy odgadnac liczbe wygenerowana
// przez komputer w jak najmniejszej ilosci prob.


uses
        Crt;


procedure zakres(var b : integer);
begin
   repeat
      Write('Z jakiego zakresu chcesz wygenerować liczbę? 1..');
      read(b);
      if (b < 2) or (b > 30000) then writeln('Liczba spoza zakresu! 2..30000');
   until (b > 1) and (b < 30001);
end;


procedure generuj(b : integer; var liczba : integer);
begin
   randomize;
   liczba := random(b) + 1;
end;


procedure szukanie(liczba : integer; var b,szuk : integer);

var
   a,x : integer;

begin
   clrscr;
   a := 1;
   Repeat
      //write(b);
      Writeln('Liczba z zakresu: [',a,'..',b,']');
      read(x);
      clrscr;
      if (a < liczba) and (liczba < x) and (x < b) then
      begin
         b := x;
         writeln('Liczba jest za duza');
      end;
      if (a < x) and (x < liczba) and (liczba < b) then
      begin
         a := x;
         writeln('Liczba jest za mala');
      end;
      szuk := szuk + 1;

   until x = liczba;end;


var
   b,szuk,liczba : integer;

begin
      zakres(b);
      generuj(b,liczba);
      szuk := 0;
      write(b);
      szukanie(liczba,b,szuk);
      writeln('Liczba: ',liczba:6,'; ilosc prob: ',szuk:6);
      delay(1000);
end.

Dodano: 2007-05-16

Twoja ocena:

 

Ocena:

[powrót]

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0